Бенчмаркінг як шлях до відкритості інформації про енергоефективність

Опанувати бенчмаркінг для підвищення енергоефективності на підприємствах агропромислового комплексу України запропонували експерти UNIDO (організація ООН з промислового розвитку) та співробітники Австрійського енергетичного агентства. Понад 50 бажаючих навчитися використовувати цей інструмент у своєму бізнесі взяли участь у семінарі, організованому в рамках проекту UNIDO – GEF „Підвищення енергетичної ефективності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах в Україні”.
Бенчмаркінг пропонує робити порівняльний аналіз показників діяльності власного підприємства та аналогічних даних більш успішних конкурентів, або порівнювати ефективність роботи підрозділів в межах одного підприємства. Метод бенчмаркінгу в останні десятиріччя не тільки успішно застосовується на практиці в країнах ЄС, його вводять до європейських стандартів, зокрема, в галузі енергоефективності, представляють як один із найбільш прогресивних засобів сучасного розвитку компаній.
Тобто, цілком логічною видається спроба проекту UNIDO – GEF впровадити бенчмаркінг в українську практику задля покращення роботи підприємств галузі, якою опікується проект. Але не все так просто в наших реаліях, і експерти UNIDO, спробувавши проаналізувати рівень енергетичної ефективності в кількох галузях харчової промисловості, одразу зустріли головну перешкоду: для повноцінного бенчмаркінгу в Україні не вистачає інформації.
Ще в середині минулого століття для здобуття інформації про конкурентів компанії вдавалися навіть до промислового шпіонажу. Нині, коли інформація стала більш відкритою і будь-що можна знайти через інтернет чи соціальні мережі, шпіонські пристрасті безнадійно застаріли, а бенчмаркінг на основі відкритості інформації допомагає розвиватись більш швидко й ефективно. Це розуміють в компаніях старої Європи, але для дослідників української промисловості знайти потрібну інформацію у даних Держкомстату, звітах про роботу галузей чи в даних підприємств виявилося дуже складно. Лише незначна частка опитаних українських компаній надала дані для порівняння, адже наші підприємства невиправдано багато інформації вважають комерційною таємницею, хворіють на своєрідний «комплекс таємничості», хоча насправді більшість цих таємниць світу добре відома. Однією з причин української таємничості є тіньове виробництво продукції, вважають дослідники. Крім того, на підприємствах застосовуються застарілі системи обліку, а керівники часто не вважають за потрібне проводити подібні аналітичні експерименти, посилаючись на брак часу та ресурсів.

 

Втім, навіть на основі такої неповної інформації, вдалося з’ясувати, що на підприємствах галузі є значні резерви для економії енергоресурсів, а бенчмаркінг енергоефективності має можливість стати одним із дієвих інструментів безперервного енергозбереження. Безперечно, це вигідно гравцям харчового ринку, а отже учасники навчання замислилися щодо користі відкритої інформації та залучення до сучасних процесів енергоефективного розвитку своїх підприємств.

Інформація «Зеленого досьє».