Сільське господарство та «зелена економіка»

Сільське господарство є дуже важливим для багатьох країн. Воно впливає на різні сфери життя, безпосередньо пов’язані зі стійким розвитком, - на економіку, зайнятість, потоки робочої сили, бідність, людське здоров’я, зміну клімату, використання природних ресурсів (особливо землі та води) та біорізноманіття. Хоча протягом останніх десятиріч спостерігалося підвищення продуктивності та врожайності, сьогодні сільськогосподарський сектор характеризується зниженням росту продуктивності (попри надання субсидій, які перевищують мільярд доларів на день), зменшенням у світовому експорті сільськогосподарської продукції долі країн, що розвиваються, більшим використанням сільськогосподарських хімікатів, які негативно впливають на здоров’я людей, на екосистеми та біорізноманіття, збільшенням рівня відкидів парникових газів, неадекватним розподілом вигод між країнами та різними верствами суспільства всередині країн.
Для світового співтовариства вже очевидно, що стійкі форми сільськогосподарського виробництва є плідними альтернативами існуючим (не стійким) сільськогосподарським практикам. Новітні, більш збалансовані, сільськогосподарські системи передбачають нові можливості: конкурентоспроможність,  прибутки, забезпечення важливих для підтримки життєздатності екосистем послуг, створення стабільних робочих місць та засобів до існування, зменшення екологічного сліду, посилену стійкість до зміни клімату, кращу продовольчу безпеку. 
Країни регіону СЄКЦА мають особливі переваги щодо можливостей, які пропонує збалансоване та органічне сільське господарство, приймаючи до уваги низький рівень використання пестицидів та хімічних добрив, суттєву долю малих ферм та доступність сільськогосподарської робочої сили. Існує експортна привабливість - сусідство з Європейським Союзом (ЄС), з найбільшим ринком збуту органічних продуктів харчування, що зростає величезними темпами.