Україна і Енергетичне Співтовариство: два роки в очікуванні

1 лютого 2013 року Україна відзначає другу річницю свого членства в Енергетичному Співтоваристві.
Енергетичне Співтовариство – це регіональне об’єднання країн Південно-Східної Європи, створене для соціально-економічної стабільності та безпеки постачань серед країн-членів та Європейського Союзу. Воно засноване у 2006 році строком на десять років, і об’єднує регіональний ринок чисельністю в 73 млн людей. Участь в Співтоваристві вимагає від його членів гармонізації нормативно-правової бази зі стандартами ЄС, імплементацію Другого та Третього енергетичних пакетів. У середньостроковій перспективі Енергетичне Співтовариство має на меті утворити інтегровані енергетичні ринки по всьому регіону.
Для України участь в Співтоваристві дає можливості для запровадження на внутрішньому ринку більшої конкуренції, вищих технічних стандартів і правил регулювання, кращого інвестиційного клімату. Це також означає глибшу інтеграцію українського енергетичного сектору з ринками країн ЄС, посилення власної енергетичної безпеки. Перевагою членства в цій організації є і додаткові можливості для країн членів у залученні міжнародних кредитів та технічної допомоги.
Ставши повноправним членом Енергетичного Співтовариства, Україна зобов’язалась імплементувати цілу низку європейських директив та регламентів, які б гармонізували її законодавство в сфері енергетики з європейською нормативно-правовою базою.
Зміни мали бути запроваджені у сферах газу та електроенергії, навколишнього середовища, відновлювальних джерел енергії. Оцінка динаміки цих змін і є метою цього дослідження.
Підписаний Україною Протокол про приєднання до Енергетичного Співтовариства містить чіткий перелік нормативно-правових актів, які мали бути враховані українським законодавством, і чіткі терміни для цього. «Діксі Груп» вирішила прослідкувати, як кожна з директив ЄС була врахована у роботі відповідальних міністерств та відомств.
Це дослідження розраховане на широку аудиторію: представників державної влади (насамперед, в частині рекомендацій з прискорення процесу імплементації європейських правил в Україні), аналітичних центрів, усіх громадян України, яких цікавить ефективність роботи нинішнього уряду, зокрема в сфері енергетики.
Завантажити дослідження

"Українська енергетика"