Оновлена Промислова стратегія ЄС

Оновлена Промислова стратегія ЄС

ЄС оприлюднив оновлену Промислову стратегію, направлену не лише на забезпечення промислових амбіцій включно з повним врахуванням нових реалій після кризи COVID-19, а також на перетворення своєї економіки на більш стійку, справедливу, цифрову та конкурентоспроможну в глобальному масштабі.

Оновлена стратегія підтверджує пріоритети, визначені в березні 2020 року, реагуючи на уроки, отримані в результаті пандемії, пропонує нові заходи для підвищення стійкості загальноєвропейського ринку, необхідність глибшого розуміння взаємозалежності ключових стратегічних сфер та набір допоміжних інструментів, а також нові заходи для прискорення зеленого та цифрового переходу.

Стратегія відзначає основні показники конкурентоспроможності економіки ЄС в цілому: інтеграція єдиного ринку, зростання продуктивності праці, міжнародна конкурентоспроможність, державні та приватні інвестиції, інвестиції в дослідження.

Основні елементи оновленої стратегії визначають необхідність наступних кроків:
  • розробка інструментів для врегулювання надзвичайних ситуацій на єдиному ринку – структурні рішення для забезпечення вільного пересування людей, товарів та послуг у разі майбутніх криз, гарантії прозорості та солідарності, допомога у подоланні критичного дефіциту продукції;
  • посилення виконання державами-членами зобов’язань в рамках Сервісної Директиви з метою виявлення та усунення нових потенційних бар’єрів;
  • посилення  нагляду за ринком продукції шляхом підтримки національних органів влади у збільшенні спроможності та активізації цифровізації даних;
  • мобілізація значних інвестицій для підтримки малого та середнього бізнесу, розробка схем альтернативного врегулювання суперечок та заходів щодо усунення ризиків платоспроможності.

Визначено стратегічно вразливі імпортні залежності ЄС. За результатами проведеного аналізу з 5200 товарів, що імпортуються в ЄС, визначено 137, від яких ЄС сильно залежить – головним чином, в енергоємних галузях (таких як сировина) та сфері охорони здоров’я (таких як фармацевтичні інгредієнти). Ще 34 товари є потенційно більш вразливими з огляду на їх низький потенціал для подальшої диверсифікації та заміни виробництвом ЄС.

Аналіз також показав виклики та залежності в галузі передових технологій, таких як залежність у виробництві та використанні акумуляторних батарей, активних фармацевтичних інгредієнтів, водню, напівпровідників і хмарних та сучасних технологій Також стратегія передбачає другий етап огляду потенційних залежностей від імпорту у ключових сферах.

Ідеться про продукцію, послуги або технології (такі як відновлювані джерела енергії, зберігання енергії та кібербезпека), розробку системи моніторингу через Обсерваторію критичних технологій, можливості диверсифікації міжнародних ланцюгів поставок та реалізацію міжнародних партнерських відносин для підвищення готовності й підтримки створення нових промислових союзів у стратегічних районах.

Наразі Європейська Комісія готує запуск промислового союзу з виробництва процесорів та напівпровідникових технологій та союзу з підтримки промислових даних, Edge та Cloud; на розгляді питання промислових союзів з виробництва космічних пускових установок та авіації з нульовими викидами.

Також стратегія пропонує підтримку держав-членів за допомогою важливих проектів спільного європейського інтересу (IPCEI) у сферах, де ринок сам по собі не може забезпечити проривні інновації за можливої підтримки з бюджету ЄС.

Стратегія оголошує курс
  • на спільний пошук перехідних шляхів – у партнерстві з промисловістю, державними органами влади, соціальними партнерами та іншими зацікавленими сторонами, – від туризму до енергоємних виробництв;
  • забезпечення узгодженої нормативної бази для досягнення цілей Цифрового десятиліття в Європі, в тому числі шляхом пришвидшення впровадження відновлюваних джерел енергії та забезпечення доступу до великої, доступної за ціною та кліматично нейтральної електроенергії;
  • забезпечення малого та середнього бізнесу радниками з питань сталого розвитку, підтримка бізнес-моделей, керованих даними, щоб максимально впровадити зелений та цифровий переходи;
  • інвестування у підвищення кваліфікації та перенавчання для підтримки подвійних переходів.

Наразі в ЄС також проходить перегляд правил конкуренції щодо можливості підтримувати зелені та цифрові переходи на користь європейців. Водночас глобальний конкурентний ландшафт також принципово змінюється.

Ольга Ігнатенко, Інформаційний центр «Зелене досьє»

За матеріалами Європейської Комісії