Місія та історія

МБО Інформаційний центр «Зелене досьє» працює з вересня 1994 року.

 Наша місія

  • залучити якомога більше людей до вирішення проблем навколишнього середовища та сталого розвитку суспільства;
  • сприяти участі громадськості у прийнятті рішень з цих питань на різних рівнях.

Організація сприяє поширенню принципів сталого розвитку в суспільстві, інтеграції їх до національної політики та урядових програм через розповсюдження об’єктивної інформації екологічного та соціального спрямування до ЗМІ, місцевих громад, влади та бізнесу, залучаючи їх таким чином до практичних дій.

Усвідомлюючи, що соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку завжди пов’язані з його економічною складовою, організація сприяє створенню сталих спільнот шляхом забезпечення доступу до екологічної та соціальної інформації, що допомагає вдосконалити середовище проживання та роботи людей, дає можливість відігравати належну роль у творенні змін задля бажаного майбутнього.

«Зелене досьє» допомагає у відродженні культурних традицій та екологічно дружнього господарювання (зокрема, органічного виробництва), що безпосередньо пов’язано зі збереженням природи; демонструє необхідність бачити довготривалі перспективи розвитку економіки, а не лише задовольняти термінові потреби.

В результаті розвитку більш стабільної економіки люди мають можливість досягти більшого з меншими затратами, раціональніше використовувати ресурси, залучати інвестиції, підтримувати стабільність і конкурентоспроможність, вдосконалювати навички та корисну діяльність.

Основні напрямки нашої діяльності

  • Євроінтеграція: впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримка та просування цілей та досягнень Східного партнерства, імплементація Європейського зеленого курсу.
  • Належне екологічне врядування: інтеграція екологічної складової до секторальних політик, експертиза та громадський контроль за впровадженням екологічної політики.
  • Сталий розвиток: «Зелене досьє» впроваджує проекти зі сталого розвитку з 2000 року, протягом тривалого часу бере активну участь у розвитку та впровадженні концепцій зеленої та циркулярної (обігової) економіки. Ми фокусуємося на питаннях сталого розвитку місцевих громад, просуванні кліматично дружніх технологій, захисті екологічних прав людини.
Просвіта, інформування та поліпшення обізнаності громадян – завдання, які стосуються всіх напрямків.

Це включає різні типи діяльності: робота над законодавством, адвокація сталих рішень на рівні уряді та парламенту, загальне підвищення рівня обізнаності цільових груп, вивчення та поширення наявного кращого досвіду в Україні та за її кордонами – через мережі, публікації, фільми, акції прямої дії (фестивалі, виставки, мистецькі та медіа заходи).

Ми беремо участь у міжнародних рухах та мережах, міжурядових глобальних та європейських процесах, зокрема, в діяльності програм ООН. Активно працюємо у Робочих групах з питань навколишнього середовища, клімату, енергетики та транспорту Східного партнерства та Платформи громадянського суспільства ЄС-UA на національному та міжнародному рівнях. Наш представник входить до Ради з питань торгівлі та сталого розвитку (консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України) та Української дорадчої групи при Раді. Наша особлива увага – реалізація двох конвенцій ООН – Орхуської та Карпатської.

Ми співпрацюємо з організаціями громадянського суспільства (українськими та з інших країн), з  експертами з інших секторів, з міжнародними проектами, – завжди зосереджуючись на участі громадськості та намагаючись зробити екологічну тему наскрізною для всіх секторів, зокрема аграрного (що надзвичайно важливо для України).

За роки діяльності ми впровадили понад 80 проектів, створили близько 100 публікацій, понад 30 документальних фільмів, відео уроків та кліпів із тематики сталого розвитку та захисту довкілля. У нашому портфоліо численні дослідження, просвітницька діяльність, практичні проекти, акції прямої дії тощо. Зокрема, в галузі сталого сільського господарства та розвитку сільських регіонів, Карпатські проекти, діяльність в галузі зеленої та циркулярної економіки, просвітництво тощо.