Довгострокова Візія розвитку сільських територій ЄС

Довгострокова Візія розвитку сільських територій ЄС

Європейська Комісія 30 червня 2021 року оприлюднила нову довгострокову Візію розвитку сільських територій ЄС, що є першим кроком до реальної трансформації.

Документ спрямований на вирішення сучасних викликів та проблем сільських територій, на поліпшення якості життя в сільській місцевості, досягнення збалансованого територіального розвитку та стимулювання економічного зростання. Візія спирається на нові можливості зеленої та цифрової трансформації у рамках ЄЗК, враховує уроки пандемії COVID 19, розроблена на основі попереднього проекту документу та широких консультацій з громадськістю.

Довгострокова Візія розвитку сільських територій ЄС базується на розробці рішень для конкретних потреб та можливостей із залученням регіональних і місцевих органів влади, місцевих громад.

Сільські райони повинні мати можливість надавати базові послуги для свого населення та спиратися на свої сили, щоб стати опорами для економічного розвитку.

Оприлюднений Сільський Пакт ЄС спрямований на залучення країн-членів ЄС на національному, регіональному та місцевому рівнях до досягнення спільних цілей Візії, сприяння економічній, соціальній та територіальній згуртованості та підтримки реалізації прагнень сільських громад. Також запропоновано спільний для ЄС Сільський план дій для сприяння сталому, згуртованому та інтегрованому розвитку сільських територій.

План пов’язаний з іншими політичним інструментами ЄС, що вже надають підтримку сільським районам задля  їх збалансованого, справедливого, зеленого та інноваційного розвитку, –  Спільна аграрна політика (САП) та Політика згуртованості, – і будуть основними для його підтримки та реалізації.

Візія та План дій визначають чотири напрямки, що підтримуються флагманськими ініціативами.
  • Сильніші сільські громади: розширення можливостей сільських громад, поліпшення доступу до послуг та сприяння соціальним інноваціям.
  • Інтегровані сільські території: покращення транспортної та цифрової інтегрованості сільських територій у національну та регіональні інфраструктури.
  • Стійкий розвиток сільських територій: збереження природних ресурсів, підтримка екологічно безпечних методів сільського господарства для протидії кліматичним змінам, одночасно із забезпеченням соціальної стабільності, доступом до навчальних курсів та різноманітних якісних можливостей для працевлаштування.
  • Процвітаючі території: диверсифікація видів економічної діяльності та збільшення частки економіки з доданою вартістю у сільському господарстві та переробці агропродукції, розвиток агротуризму.

Комісія буде контролювати виконання Сільського плану дій ЄС та регулярно його оновлювати для забезпечення актуальності, підтримувати зв’язки з державами-членами та сільськими суб’єктами для продовження діалогу про розвиток сільських територій. Крім того, буде запроваджено перевірку стану сільських територій, за допомогою якої політика ЄС буде переглянута через призму сільської місцевості.

Мета в тому, щоб краще виявити та врахувати потенційний вплив та наслідки політичної ініціативи Комісії на робочі місця в сільській місцевості, зростання та сталий розвиток.

Нарешті, при Комісії буде створена сільська обсерваторія для подальшого удосконалення збору та аналізу даних про сільські регіони. Це забезпечить доказову базу для формування політики щодо розвитку сільських територій та підтримки впровадження Сільського плану дій.

До кінця 2021 року Комісія працюватиме з Комітетом регіонів для вивчення шляхів досягнення цілей, визначених у Візії. До середини 2023 року Комісія підсумує, які заходи за фінансування ЄС та держав-членів були здійснені та запрограмовані для сільських районів.

На початку 2024 року буде опублікований публічний звіт із визначенням сфер, де потрібна посилена підтримка та фінанси, а також шляхів подальшого розвитку на основі Сільського плану дій. Обговорення звіту допоможе в підготовці пропозицій на програмний період 2028-2034.

Довідка.

  • Сільські регіони, де проживає майже 30% населення ЄС, сьогодні мають вирішальне значення для виробництва продуктів харчування, збереження спадщини та  ландшафтів. Проте, сільське населення в ЄС в середньому старіше, ніж міське, і в найближче десятиліття очікується його поступове скорочення.
  • Сільські території менш привабливі для проживання та роботи через недостатньо розвинену локальну інфраструктуру й відсутність її повноцінної інтеграції у національні та регіональні мережі, через брак різноманітності можливостей працевлаштування та обмежений доступ до послуг. Водночас, сільські території матимуть одну з ключових ролей у зеленій і цифровій трансформаціях ЄС згідно з ЄЗК.
  • У квітні 2021 року «Євробарометр» провів опитування стосовно бачення громадянами пріоритетів довгострокового розвитку сільських територій. Опитування показало, що 79% громадян ЄС підтримують наміри ЄС враховувати потреби сільських громад при прийнятті рішень про державні витрати; 65% усіх громадян ЄС вважають, що місцева територія чи провінція повинні мати можливість вирішувати, як витрачаються сільські інвестиції ЄС; 44% зазначили, що транспортна інфраструктура та сполучення є ключовими потребами сільських районів.
  • Восени минулого року Єврокомісія провела публічні консультації щодо довгострокового бачення розвитку сільських регіонів. Понад 50% респондентів заявили, що інфраструктура є найбільш актуальною потребою для сільських районів. 43% респондентів вважають нагальною потребою доступ до основних послуг та зручностей, таких як вода та електроенергія, а також послуги банків та пошти.
  • Протягом наступних 20 років привабливість сільських районів значною мірою залежатиме від доступності цифрового зв’язку – вважають 93% респондентів, від наявності базових  та електронних послуг – 94%, від покращення кліматичних та екологічних показників сільського господарства – 92% опитаних.

Ольга Ігнатенко, Інформаційний центр «Зелене досьє».

За повідомленням Європейської Комісії.

Вас може зацікавити

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком