Витрати на сільське господарство в ЄС у 2014-2020 роках не зробили його більш екологічним або кліматично нейтральним

Витрати на сільське господарство в ЄС у 2014-2020 роках не зробили його більш екологічним або кліматично нейтральним

Фінансування сільського господарства у 2014-2020 роках, призначене для кліматичних дій, не сприяло зменшенню викидів парникових газів від сільського господарства, – стверджує щойно оприлюднена спеціальна доповідь European Court of Auditors (ECA, аналог Рахункової палати України).

Попри витрати більше чверті усього сільськогосподарського бюджету у 2014-2020 роках (понад 100 млрд євро) на протидію зміні клімату, викиди парникових газів у сільському господарстві з 2010 року не зменшуються. Це пояснюється тим, що більшість заходів, підтриманих чинною на той час спільною аграрною політикою (САП) в ЄС, мали низький потенціал протидії впливу на клімат, а САП не стимулювала використання кліматично ефективних методів сільськогосподарського виробництва.

Роль ЄС у зменшенні впливу на клімат аграрного сектора є надзвичайно важливою, оскільки ЄС встановлює екологічні стандарти та співфінансує більшість сільськогосподарських витрат держав-членів. У ECA перевірили, чи підтримувала САП 2014-2020 років клімато-орієнтовані сільськогосподарські практики з потенціалом зменшення викидів парникових газів із трьох ключових джерел, – тваринництва, використання хімічних добрив і гною та землекористування (поля та луки). Вони також проаналізували, чи сприяла САП більш дієвим методам пом’якшення наслідків зміни клімату ефективніше у 2014-2020 роках, ніж у 2007-2013 роки.

Викиди від тваринництва становлять близько половини викидів від сільськогосподарського виробництва, і вони не зменшились з 2010 року.

Ці викиди безпосередньо пов’язані з кількістю поголів’я худоби. Частка викидів, пов’язаних із тваринництвом, зростає ще більше, якщо враховувати викиди від виробництва кормів для тварин (включаючи імпорт). Викиди від хімічних добрив та гною, на які припадає майже третина сільськогосподарських викидів, зросли між 2010 і 2018 роками.

У 2014-2020 роках САП підтримувала практики для зменшення використання мінеральних добрив, таких як органічне землеробство та схеми сівозмін з використанням бобових культур. Однак, на думку ECA, такі практики не мають можливостей чітко фіксувати вплив на викиди парникових газів. Натомість практики, які є вочевидь більш ефективними, такі як методи точного землеробства та які відповідають застосуванню добрив потребам сільськогосподарських культур, отримали мало фінансування.

До того ж, стара САП підтримувала неблагополучні для клімату практики. Наприклад, надавала субсидії фермерам, котрі обробляють осушені торфовища, які становлять менше 2% сільськогосподарських угідь ЄС, але викидають 20% парникових газів ЄС. Кошти на розвиток сільських територій могли бути використані для відновлення цих торфовищ, але це рідко робилося.

У 2014-2020 роках підтримка в рамках САП заходів накопичення вуглецю (заліснення, агролісомеліорація, перетворення орних земель на пасовища) не зросла порівняно з САП періоду 2007-2013 років.

На сьогодні законодавство ЄС не застосовує принцип «забруднювач платить» до викидів парникових газів від сільського господарства. Нарешті, правила перехресного дотримання та заходи щодо розвитку сільських територій мало змінилися порівняно з попереднім періодом, незважаючи на посилення кліматичних амбіцій ЄС. Незважаючи на те, що схема екологізації повинна була підвищити екологічні показники САП, в реальності вона не стимулювала фермерів до прийняття ефективних кліматичних заходів.

Виробництво продуктів харчування відповідає за 26% глобальних викидів парникових газів, а сільське господарство – зокрема, тваринництво – за більшість цих викидів.

Нова спільна аграрна політика ЄС на 2021-2027 роки, яка передбачає фінансування близько 387 млрд євро, поки що перебуває в процесі розробки. Минулого місяця в ЄС була досягнута принципова домовленість щодо нових правил САП. Після узгодження цих правил держави-члени застосовуватимуть їх за допомогою стратегічних планів САП, що розроблятимуться на національному рівні та під наглядом Європейської Комісії.

Спеціальний звіт 16/2021 «Спільна сільськогосподарська політика та клімат – половина витрат ЄС на клімат, але викиди на фермах не зменшуються» доступна на веб-сайті ECA.

Ольга Ігнатенко, Інформаційний центр «Зелене досьє».

Вас може зацікавити

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком