Фінансова підтримка фермерів: як це працює в ЄС

Фінансова підтримка фермерів: як це працює в ЄС

Новий звіт Європейської Комісії «Оцінка впливу Спільної аграрної політики (САР) на життєздатність виробництва продуктів харчування» надає аналіз ефективності механізмів САР для підтримки фермерських господарств.

В ЄС триває складний і суперечливий процес узгодження нової Спільної аграрної політики на  2021-2027 роки, а отже висновки цього дослідження є важливими для розробки майбутньої політики держав – членів ЄС, а також цікавими для країн-сусідів.

Через складність переговорів між Європейським Парламентом та Радою ЄС попередня дата початку запропонованої реформи САР була відкладена на 1 січня 2023 року. Наразі діє перехідний регламент на 2021 і 2022 роки, який включає також нові елементи, з більш сильними екологічними амбіціями, та забезпечує плавний перехід до нової САР.

Одним із ключових висновків доповіді, опублікованої Європейською Комісією  є висновок про те, що середній дохід фермерських господарств все ще залишається значно нижчим за середній дохід в решті секторів економіки ЄС.

Сільське господарство є бізнесом ризикованим, і часто дорогим. Воно залежить від погоди та клімату в більшій мірі, ніж інші галузі. Існує невідворотний розрив у часі між споживчим попитом та здатністю фермерів збільшити пропозицію, оскільки це вимагає часу та інвестицій. Крім того, глобалізація та коливання попиту та пропозиції зробили ціни на сільськогосподарському ринку більш нестабільними в останні роки, що додає занепокоєння фермерам.

Такі невизначеності бізнесу в сільському господарстві пояснюють важливу роль, яку державний сектор відіграє у захисті доходів фермерів.

Дослідження, представлене Єврокомісією, показало, що важливими є і прямі виплати фермерам, і заходи з підтримки розвитку сільських територій (середня частка державної підтримки у доходах фермерських господарств становить 36%, а частка прямих виплат – 26%).

Аграрна політика зразка 2013 року відзначається складністю задіяних механізмів,  обмеженістю кількості бенефіціарів, призводить до збільшення адміністративних  витрат.  Наявні схеми базових виплат спричиняють зростання орендної плати та / або капіталізацію прямих виплат у ціни на землю, що ускладнює діяльність несільськогосподарських інвесторів та молодих фермерських господарств, та створює перепони для розширення існуючих.

Тим не менше, оцінка визначає цілу низку нових можливостей для вдосконалення механізмів САР. Серед основних – більш ефективне адміністрування та управління виплатами за озеленення (greening payments ), правила визначення активних фермерів.

Механізм «прямих виплат за озеленення» підтримує фермерів, які застосовують сільськогосподарські практики для екологічних та кліматичних цілей. Європейський Союз (винагороджує фермерів за збереження природних ресурсів та надання суспільних благ, корисність яких не відображається на ринкових цінах. Фермери отримують такі виплати, якщо використовують три обов’язкові практики, корисні для навколишнього середовища (зокрема, для якості ґрунтів та біорізноманіття).

  • Диверсифікація сільськогосподарських культур: збільшення різноманітності сільськогосподарських культур робить ґрунт та екосистеми більш стійкими.
  • Підтримка багаторічних лукопасовищних угідь: луки поглинають вуглець та захищають біорізноманіття (оселища).
  • Виділення 5% ріллі в зони, корисні для біорізноманіття: зони екологічного фокусу (Ecological Focus Areas -EFA), наприклад, дерева, живоплоти або залишені поля, що покращують біорізноманіття та оселища.

Цікавими також є механізми зовнішньої та внутрішньої конвергенції (взаємодії). Перший регулює баланс доходів в окремих країнах, ефективно зменшуючи диспропорції між державами-членами. Механізм внутрішньої конвергенції коригує підтримку доходів у кожній країні чи регіоні та є ефективним для зменшення диспропорцій між фермерами в державах-членах. А для зменшення концентрації прямих виплат та підтримки менших фермерських господарств ефективними виявилися  перерозподільні виплати.

Узгодженість заходів САР вимагає ретельного  моніторингу, зокрема, у зв’язку з потребою більшої гнучкості впровадження САР на  2021-2027 роки.

При затвердженні стратегічних планів Комісія планує перевіряти їх на відповідність цілям, встановленим  в рамках Зеленого курсу, стратегії  “Від ферми до виделки” та  Стратегії  біорізноманіття, а також  здійснювати моніторинг прогресу держав-членів у досягненні цих цілей, використовуючи системи оцінювання, запропоновані  новою САР на 2021-2027 роки.

Надія Шевченко, Інформаційний центр «Зелене досьє».

Додаткова інформація.

Довідка:

Спільна аграрна політика ЄС на 2021-2027 роки має сприяти:

  • пом’якшенню та адаптації до зміни клімату, а також сталій енергетиці;
  • сталому розвитку та ефективному управлінню природними ресурсами, такими як вода, грунт та повітря;
  • захисту біорізноманіття, розвитку екосистемних послуг,  зберігаючи оселища та ландшафти.

Нова зелена архітектура САР передбачає посилення обов’язкових вимог та збільшення можливостей фінансування зеленого фермерства, включаючи:

  • збереження ґрунтів через захист водно-болотних угідь та практики сівозміни;
  • обов’язковий інструмент управління поживними речовинами, який поліпшить якість води та зменшить рівень аміаку та закису азоту;
  • новий потік фінансування з бюджету прямих платежів САР для “еко-схем” щодо клімату, збереження біорізноманіття та навколишнього середовища.

Вас може зацікавити

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком