Гідрогенова стратегія для досягнення кліматично нейтральної економіки Європи»

Гідрогенова стратегія для досягнення кліматично нейтральної економіки Європи»

Ця щойно оприлюднена стратегія є ще одним кроком у стратегічному курсі ЄС для переходу до зеленої та кліматично нейтральної економіки.

Такий перехід неможливий тільки за використання виключно відновлюваних джерел енергії, тому гідроген (тобто – водень) має великий потенціал. Наразі гідроген має лише 2% в енергетичному балансі ЄС, стратегія ставить ціль збільшити цій відсоток до 13-14% до 2050 року. При цьому запроваджується курс на відновлюваний гідроген, для чого буде створено Європейське партнерство з чистого гідрогену та до 2030 року направлено значні інвестиції (до 18 мільярдів євро) на дослідження та створення відповідної інфраструктури (яка буде поступово замінювати існуючу газову).

Ось основні кроки, передбачені гідрогеновою стратегією:
 • Інвестиції:
  • до кінця 2020 року – створення Європейського партнерства чистого гідрогену та інвестиційної програми для стимулювання виробництва гідрогену й розбудови гідрогенової інфраструктури;
  • з 2021 року – підтримка стратегічних інвестиції в чистий гідроген через Strategic European Investment Window of InvestEU для стимулювання попиту та розширення виробництва.
 • Виробництво гідрогену:
  • до кінця 2020 року – надати пропозиції для використання гідрогену в транспортному секторі в рамках Стратегії стійкої та смарт мобільності, яка зараз розробляється;
  • до червня 2021 року планується проаналізувати можливості для застосування гідрогену в рамках Директиви з відновлювальної енергетики; розробити низьковуглецевий стандарт для просування виробництва гідрогену; розробити термінологію та критерії для загальноєвропейської сертифікації  відновлюваного та низьковуглецевого гідрогену; розробити пілотну схему для підтримки низьковуглецевого сталеваріння та хімічного виробництва за принципами обігової економіки.
 • Підтримка, правила ринку та інфраструктура.

2021 році почнеться планування гідрогенової інфраструктури, у тому числі в трансєвропейській енергетичній мережі та на транспорті, беручи до уваги також планування мереж АЗС. Очікується внесення пропозицій щодо прискорення розгортання інфраструктури заправок при перегляді Директиви про інфраструктуру альтернативних видів палива та Положення про трансєвропейську транспортну мережу. Цього ж року мають бути розроблені ринкові правила розміщення гідрогену, включаючи видалення перешкод для ефективного розвитку інфраструктури і забезпечення доступу виробників та споживачів до ліквідних ринків.

 • Сприяння науково-дослідним та інноваційним технологіям.

У третьому кварталі 2020 року має бути запущений електролізер потужністю 100 МВт та оголошений конкурс пропозицій для «зелених» аеропортів та портів у рамках європейського конкурсу “Зелена угода” через програму “Горизонт 2020”.  У 2021 році має бути створене Європейське партнерство з чистого гідрогену. З 2020 року – розробка ключових пілотних проектів, які підтримують ланцюги вартості гідрогену. З липня 2020 року – сприяння демонстрації інноваційних гідрогенових технологій шляхом запуску конкурсних пропозицій у рамках Інноваційного фонду ETS.

Міжнародне співробітництво передбачає посилення лідерства ЄС у міжнародних форумах щодо технічних стандартів, правил та визначень стосовно гідрогену; розробку гідрогенової програми в рамках наступного мандату Місії з інновацій (MI2); співпрацю з партнерами Південного та Східного партнерств та країнами Енергетичного співтовариства, зокрема, з Україною, в галузі відновлюваної електроенергії та водню; налагодження співпраці по відновлюваному гідрогену з Африканським Союзом у рамках Ініціативи Зелена енергія Африка-Європа.

Детальніше.

Ольга Ігнатенко, Інформаційний центр “Зелене досьє”.