Нові можливості для фінансування низько вуглецевого переходу – Механізм справедливого переходу та NextGenerationEU

Нові можливості для фінансування низько вуглецевого переходу – Механізм справедливого переходу та NextGenerationEU

Поняття “справедливого переходу”, яке досі було профспілковим гаслом, нарешті увійшло до лексикону європейських політиків та національних лідерів – як синонім передбачення та управління змінами, і стало частиною європейського законодавства.

У червні Єврокомісія офіційно затвердила багатомільярдний Фонд справедливого переходу (Just Transition Fund – JTF) Європейського Союзу для підтримки країн, які припиняють виробництво викопного палива задля боротьби зі зміною клімату.

Фонд справедливого переходу є першою опорою Механізму справедливого переходу (Just Transition Mechanism – JTM), запропонованого в якості складової Європейського зеленого курсу.

Очікується, що до Фонду буде спрямовано близько 30 млрд євро інвестицій з бюджету ЄС та фонду відновлення після COVID-19, оскільки Європейський зелений курс став основною частиною Стратегії відновлення ЄС (EU Recovery Strategy).

Фонд є ключовим інструментом для забезпечення справедливого переходу до вуглецево нейтральної економіки. Щоб нікого не залишити позаду («no one will be left behind» – ще одне гасло), фонд надаватиме спеціальну підтримку територіям, які найбільше постраждали від переходу до кліматичної нейтральності. Вся діяльність реалізується в рамках загальної політики згуртованості, яка є головною політикою ЄС щодо зменшення регіональних диспропорцій та підтримки структурних змін в ЄС.

Фонд має пом’якшити соціально-економічні витрати, спричинені кліматичним переходом, підтримати економічну диверсифікацію та реконверсію (перетворення або відновлення) конкретних територій: згортання вугільного, торф’яного, сланцевого сектору чи інших вуглецево інтенсивних галузей та заміну їх низько вуглецевими, створення сталих робочих місць. Ця трансформація є ключовою для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 р.

Основні сфери, які отримують підтримку:
  • Продуктивні інвестиції у малі та середні підприємства і створення нових, у дослідження та інновації, відновлення довкілля та чисту енергію, а також трансформацію існуючих вуглеємних установок, за умови, що ці інвестиції призводять до значного скорочення викидів та захисту робочих місць.
  • Допомога людям в адаптації до нових можливостей працевлаштування шляхом інвестицій у навчання та перепідготовку робітників та шукачів роботи, допомогу в пошуку роботи, а також заходи щодо соціальної інтеграції.
  • І нарешті, інвестиції будуть спрямовані на дослідження та інновації, передачу передових технологій, доступну зелену енергію та її накопичення, декарбонізацію місцевого транспорту, діджиталізацію та посилення обігової економіки, в тому числі шляхом запобігання утворенню відходів.

Щоб отримати доступ до фінансування, регіони повинні подати плани, що мають бути кліматично дружніми та детально описувати пропоновані способи керування закриттям шахт, реконверсією територій та перекваліфікацією робітників. При цьому не можна пропонувати варіанти перетворень чи працевлаштування, які пов’язані з розвитком галузей викопного палива та тютюну, а також з виведенням з експлуатації або будівництвом атомних електростанцій.

Країни ЄС, які не взяли на себе зобов’язань досягти кліматичної нейтральності до 2050 року (наприклад, Польща), можуть розраховувати лише на половину коштів; і зовсім нічого не отримають ті регіони, які відмовляться від трансформацій. Зокрема, Європейська Комісія попередила про це Польщу, яка планує продовжити експлуатацію вугільної шахти в Турові до 2044 року.

Спеціальна схема InvestEU є другою опорою Механізму справедливого переходу. Вона буде впроваджена в рамках програми InvestEU і підтримає інвестиції в рамках Територіальних планів справедливого переходу (TJTP) у більш широкому спектрі проектів, таких, як проекти енергетичної та транспортної інфраструктури, включаючи газову інфраструктуру та централізоване теплопостачання, а також проекти декарбонізації, диверсифікації економіки та соціальної інфраструктури.

Кредитна система державного сектору є третьою опорою Механізму справедливого переходу. Вона об’єднає 1,5 млрд євро грантів з бюджету ЄС із 10 млрд євро позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), щоб забезпечити від 25 до 30 млрд євро державних інвестицій, які задовольнять потреби розвитку територій, що трансформуються.

Джерело інфографіки: https://www.ceep.be/new-funding-available-the-just-transition-mechanism-and-the-next-generation-eu/

Єврокомісія також запропонувала створити новий інструмент відновлення – NextGenerationEU (ЄС наступного покоління), вбудований в оновлений довгостроковий бюджет ЄС.

NextGenerationEU – це більш ніж 800 мільярдів євро, які допоможуть відшкодувати негайні економічні та соціальні збитки, спричинені пандемією коронавірусу.

Європейський зелений курс планує залучення не лише державних, але, насамперед, приватних інвестицій, тому не всі кошти надходитимуть з бюджету ЄС. Це безпрецедентний план, тому можна очікувати, що він потребуватиме коригувань та тісної співпраці між державними та приватними структурами для належної координації дій.

Отже, Європа після COVID-19 стане зеленішою, більш стійкою та діджиталізованою, краще відповідатиме поточним та майбутнім викликам.

Надія Шевченко, Інформаційний центр «Зелене досьє».

Вас може зацікавити

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком