Політична угода щодо нової Спільної аграрної політики

Політична угода щодо нової Спільної аграрної політики

Нарешті ЄС досягнув політичної угоди щодо майбутнього Спільної аграрної політики (САП).

Європейська Комісія представила свої пропозиції щодо реформи САП ще у 2018 році: більш гнучкий підхід, що базується на результатах діяльності та враховує місцеві умови й потреби, одночасне збільшення амбіції на рівні ЄС щодо стійкості агровиробництва.

У травні 2020 року Комісія оприлюднила стратегії «Від ферми до виделки» та про біорізноманіття. Обидві стратегії ухвалені в контексті ЄЗК для забезпечення переходу до більш стійких харчових систем та вирішення ключових проблем втрати біорізноманіття. Європарламент та Рада узгодили свої переговорні позиції щодо реформи САП у жовтні 2020 року, складні перемовини тривали від 10 листопада 2020 року донині, і нарешті 25 червня домовленість була досягнута.

Угода передбачає, що вищі екологічні та кліматичні амбіції в агровиробництві, узгоджені з цілями ЄЗК, повинні реалізовуватися з січня 2023 року.

Для впровадження нової політики кожна держава-член має підготувати національний стратегічний план реалізації САП протягом наступних п’яти років, базуючись на нових прозорих правилах САП. Це дозволить враховувати місцеві умови та зосереджуватись на результатах.

Як і раніше, CAП зосереджується на продуктивності та безпеці харчових систем, але додатково встановлює цілу низку вимог.

При цьому нова політика простіша та прозоріша. Вона включає обов’язковий щорічний звіт про результати діяльності від держав-членів, починаючи з 2024 року; звіти будуть щорічно переглядатися та обговорюватися Комісією, крім того, Комісія проаналізує результативність національних стратегічних планів САП у 2025 та 2027 роках. Також пропонується набір загальних показників для моніторингу впровадження політики та оцінювання результативності національних стратегічних планів САП.

Передбачається посилення ринкових позицій фермерів у конкурентному агропродовольчому секторі та зміцнення позиції фермерів у ланцюгу постачання продуктів харчування, із розширенням можливостей для об’єднання зусиль фермерів, в тому числі за допомогою певних винятків із законодавства про конкуренцію. САП передбачає запровадження нового сільськогосподарського резерву для фінансування ринкових заходів під час криз, з річним бюджетом не менше 450 млн євро.

Очікувано, що нова САП підтримуватиме перехід до більш стійкого сільського господарства з посиленими амбіціями щодо клімату, стану довкілля та добробуту тварин. Це також сприятиме реалізації Європейського зеленого курсу та стратегій Біорізноманіття та «Від ферми до виделки».

Запроваджуються нові інструменти, які в поєднанні з новими підходами до виробництва дадуть змогу отримати кращі результати в галузі екології, клімату та добробуту тварин.

Нова САП буде повністю узгоджена з вимогами екологічного та кліматичного законодавства ЄС. Будуть посилені мінімальні вимоги, яких повинні дотримуватись отримувачі субсидій. Наприклад, кожне фермерське господарство змушене буде відвести принаймні 3% сільськогосподарських земель під біорізноманіття та невиробничі елементи (лісосмуги, кущі, водозахисні смуги тощо), і матиме можливість отримати через екосхеми підтримку для досягнення показника у 7% таких земель. При цьому всі водно-болотні угіддя (включаючи заболочені землі та торфовища) будуть захищені.

Держави-члени мають обов’язково застосовувати екосхеми для винагороди фермерів, які візьмуть добровільні зобов’язання дотримуватися екосхем та впроваджувати безпечні для клімату й довкілля практики (такі як органічне землеробство, агроекологія, інтегрована боротьба з шкідниками тощо) та покращувати добробут тварин. Також держави-члени повинні виділити щонайменше 25% свого субсидійного бюджету на підтримку екосистем. Ще щонайменше 35% коштів із тих, що спрямовуються на розвиток сільських територій, буде виділено на агроекологічні зобов’язання, що сприяють більш екологічним, клімат-позитивним практикам та забезпеченню добробуту тварин.

Найбільша відмінність від старої САП – нова політика вперше включатиме соціальну обумовленість, – тобто, бенефіціари CAП повинні поважати елементи європейського соціального та трудового законодавства, щоб отримувати кошти CAP.

Також держави-члени мусять обов’язково перерозподілити щонайменше 10% дохідної підтримки (субсидій) на користь менших фермерських господарств; план та процедура такого перерозподілу мають бути описані у національному стратегічному плані реалізації САП. Також обов’язковою є підтримка молодих фермерів, до 40 років, – її мінімальний рівень має становити 3% бюджетів субсидій держав-членів, може бути у форматі підтримки доходів, інвестиції або стартової допомоги молодим фермерам.

Щоб забезпечити реалістичність та надійність розрахунків у досягненні встановлених показників, до 2025 року Комісія запропонує новий диференційований підхід у підрахунках.

Нова САП має бути офіційно схвалена Європейським Парламентом та прийнята Радою до того, як вона набере чинності.

Що стосується національних стратегічних планів САП, держави-члени мають подати свої проекти до 31 грудня 2021 року. Потім Комісія матиме шість місяців для оцінки та затвердження планів, які набудуть чинності на початку 2023 року.

Ольга Ігнатенко, Інформаційний центр «Зелене досьє». 

За повідомленням Європейської Комісії.

Вас може зацікавити

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком