Нова Стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату

Нова Стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату

Останні моделювання передбачають, що за нинішніх кліматичних політик нас чекає підвищення глобальної температури на 4°C  або 3°C, навіть якщо всі країни виконуватимуть цілі, задекларовані в їх національних визначених внесках (NDC), відповідно до Паризької угоди. Тобто, визначених зусиль недостатньо для досягнення цілей Паризької угоди. Прискорення кліматичних змін вимагає нових стратегій адаптації. Нова, більш амбіційна стратегія ЄС визначає шлях підготовки до неминучих наслідків зміни клімату і є частиною Європейського зеленого курсу (ЄЗК).

Ключовим елементом має стати Європейський закон про клімат, перший представлений проект якого встановлює законодавчі основи для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, а також визнає адаптацію ключовим компонентом довгострокової глобальної реакції на зміни клімату. Законопроект, який наразі проходить драматичну процедуру узгодження в європейських структурах, має юридично закріпити ціль скорочення викидів на 2030 рік, заснувати Раду ЄС з питань зміни клімату (ECCC), яка надаватиме науково обґрунтовані рекомендації щодо відповідності законів ЄС Паризькій угоді, заборонити субсидування викопних видів палива. Законопроект базується на закріпленому Паризькою угодою принципі справедливого переходу, пріоритезує поняття кліматичної справедливості при розробці планів з адаптації та пом’якшення впливу зміни клімату. 

Стратегія встановлює три цілі та пропонує заходи для їх досягнення.

Зробити адаптацію розумнішою через розвиток знань та оптимізацію управління невизначеністю. Зокрема, шляхом розширення меж знань з адаптації до зміни клімату, збільшення кількості та якості даних про ризики та втрати, спричинені змінами клімату, посилення та розширення «Climate-ADAPT» – європейської платформи для адаптації знань.

Зробити адаптацію більш системною: Єврокомісія буде продовжувати інтегрувати засади стійкості до зміни клімату в усі галузеві політики на всіх рівнях. Пріоритети будуть надаватися інтеграції завдань адаптації у макрофіскальну політику та природоорієнтовані рішення.

Пришвидшити загальну адаптацію: розробка та впровадження адаптаційних рішень, зменшення ризиків, пов’язаних з кліматом, подолання відставання в адаптації  та забезпечення стійкого доступу до питної води.

Онлайн-платформа «Climate-ADAPT» буде постійно розвиватися, сприяти підвищенню значимості стратегії адаптації та надавати доступ до надійних даних про ймовірні наслідки зміни клімату, їх соціально-економічні аспекти, про можливі затрати та варіанти адаптації.  Тобто, це буде важлива підтримка для тих, хто приймає рішення на всіх рівнях, у розробці обґрунтованих заходів та політики адаптації до зміни клімату.

4 березня Єврокомісія додала до платформи ще один важливий ресурс – Обсерваторію клімату та здоров’я, (European Climate and Health Observatory), яка відстежує та аналізує інформацію,  допомагає запобігати наслідкам зміни клімату для здоров’я людини.

На платформі представники різних секторів та галузей зможуть знайти добірки публікацій та проектів, рекомендації та приклади, інформацію про інструменти та індикатори, про галузеву політику та географічні особливості, а також карти для планування заходів з адаптації.

В секторі сільського господарства, зокрема, стратегія спирається на створені раніше законодавчі рамки, в першу чергу, на Спільну сільськогосподарську  політику (CAP)Стратегію «Від ферми до виделки», а також Стратегію біорізноманіття 2030.

Платформа містить огляд цих документів, пропозиції щодо розробки нової Спільної сільськогосподарської політики після 2020 року, огляд інших дотичних політик та програм ЄС. Окремий розділ пропонує приклади успішних практик та дослідження з різних регіонів Європи стосовно диверсифікації сільськогосподарських культур, управління ґрунтами, зрошення, адаптації до посухи тощо.

Стратегія визнає численні переваги екосистемних підходів та рекомендує враховувати їх  для оцінювання варіантів адаптації. Ці багатофункціональні підходи включають кілька суміжних концепцій, таких як природоорієнтовані рішення (NBS), зелена інфраструктура та блакитна інфраструктура, екосистемна адаптація (EbA), заходи природного затримання води, екосистемні підходи задля зменшення ризику стихійних лих (еко-DRR).

Впровадження природоорієнтованих рішень підвищить стійкість до зміни клімату та сприятиме досягненню цілей ЄЗК. Блакитна та  зелена інфраструктура  – це багатофункціональні рішення, які одночасно забезпечують екологічні, соціальні та економічні вигоди та стійкість до клімату.

Стратегія також підкреслює, що неможливо вирішити питання втрати біорізноманіття без вирішення проблем зміни клімату, але настільки ж неможливо боротися зі зміною клімату без вирішення проблем втрати біорізноманіття.

Комісія продовжуватиме надавати рекомендації, технічну та фінансову підтримку для розробки й впровадження комплексних адаптаційних стратегій та заходів. Комісія також і надалі буде інтегрувати  адаптаційні заходи до зміни клімату в політику та програми ЄС.

Адаптація є наскрізним елементом зовнішньої діяльності ЄС, це стосується міжнародної співпраці, міграції, торгівлі, сільського господарства та безпеки. ЄС буде підтримувати країни-партнери та сприяти їм у розробці місцевих, національних та регіональних адаптаційних заходів.

P.S. На сайті Міндовкілля розміщено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року», який нині відкрито для обговорення громадськості. Ознайомитись з текстом можна за посиланням.

Надія Шевченко, Інформаційний центр «Зелене досьє».

Довідка
Законодавчі ініціативи в рамках Європейського зеленого курсу щодо кліматичних дій:
• Європейський закон про клімат, який передбачає юридичне закріплення цілі кліматичної нейтральності до 2050 року у законодавстві ЄС (у процесі обговорення).
• Європейський кліматичний пакт для залучення громадян та всього суспільства до кліматичних дій (прийнятий у грудні 2020 р.).
• Кліматичний цільовий план до 2030 року для подальшого зменшення нетто-викидів парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року.
• Нова стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату – прийнята в лютому 2021 р.
Тема зміни клімату глибоко інтегрована в законодавство та політики ЄС в усіх галузях.

Більше про законодавчі та політичні документи ЄС щодо змін клімату можна дізнатися:
На сайті Єврокомісії
На сайті Європейської екологічної агенції
На сайті наших партнерів Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”
На нашому сайті