Політика ЄС з підтримки якості ґрунтів

Політика ЄС з підтримки якості ґрунтів

Нова стратегія ЄС з якості ґрунтів наразі розробляється та має з’явитися у другому кварталі 2021 року – з 2 лютого почались громадські консультації щодо цієї стратегії. Метою нової стратегії є комплексне вирішення проблем та припинення поширення деградації ґрунтів до 2030 р.

Здоров’я ґрунтів є надзвичайно важливим не тільки для здоров’я екосистем, а й для стійкого економічного розвитку. Ґрунти надають екосистемі важливі послуги із забезпечення їжею, енергією та сировиною, поглинання вуглецю, очищення та фільтрація води, обігу поживних речовин, боротьби зі шкідниками тощо. Через такі властивості ґрунти мають вирішальне значення для боротьби зі зміною клімату, захисту здоров’я людей, захисту біорізноманіття та екосистем,  забезпечення продовольчої безпеки.

Здорові ґрунти є ключовим фактором, що сприяє досягненню цілей Європейського зеленого курсу, таких як кліматична нейтральність, відновлення біорізноманіття, нульове забруднення, здорові та стійкі харчові системи та стійке середовище.

Європейське агентство з навколишнього середовища дійшло висновку, що відсутність всеохоплюючої та послідовної політичної бази щодо захисту земель та ґрунтів є ключовим пробілом, який зменшує ефективність існуючих стимулів та заходів та може обмежити можливості Європи досягти цілей ЄЗК. Потрібна нова політична база, оскільки поточна стратегія щодо якості ґрунтів ЄС від 2006 року вже не відповідає політичному контексту сьогодення та вдосконаленій базі наукових знань.

Проблема деградації ґрунтів в ЄС досить суттєва: до 12,7% всіх ґрунтів в ЄС потерпає від ерозії від помірного до високого ступеня, спричиняючи значні втрати сільськогосподарського виробництва.

Накопичені запаси органічного вуглецю у верхньому шарі ґрунту продовжують знищуватися. Території водно-болотних угідь та торфовищ в ЄС постійно зменшуються: приблизно половина наявних торфовищ в ЄС зараз осушена, тоді як дві третини європейських водно-болотних угідь було втрачено з початку 20 століття,  в обох випадках через сільськогосподарське освоєння земель. Водночас зміна клімату та нестійке управління лісами призводять до втрат накопиченого вуглецю в лісовій біомасі та ґрунтах. Локальне забруднення ґрунтів також широко поширене – з 2,8 мільйонів промислових ділянок 14% потребують негайної санації.

Широко поширене дифузне забруднення ґрунтів пестицидами, антибіотиками, надлишковими добривами, мікропластиками, шламом стічних вод та іншими відходами. Інтенсивне землекористування призвело до скорочення ґрунтового біорізноманіття протягом останніх десятиліть. У південній, центральній та східній Європі 25% ґрунтів демонструють високий або дуже високий ризик опустелювання, а засолення зачіпає 3,8 млн га із сильним засоленням ґрунтів уздовж узбережжя, особливо в Середземномор’ї. Тенденцій зменшення факторів, що сприяють деградації ґрунтів в ЄС, наразі не прогнозується. Конкуренція у використанні цього природного ресурсу буде лише посилювати негативні тенденції в майбутньому, якщо не вжити додаткових політичних заходів.

Нова стратегія щодо ґрунтів має консолідувати, доповнити та спрямовувати дії в різних сферах політики, які впливають на ґрунт і залежать від нього (наприклад, запобігання забрудненню, сільське господарство, дослідження).

Вона охоплюватиме всі ключові аспекти – від інструментів фінансування до розвитку знань, досліджень, комунікацій та міжнародного співробітництва – у тісній координації з іншими європейськими ініціативами в рамках ЄЗК, щоб забезпечити загальну основу та конкретні шляхи для досягнення наступних цілей:

  • посилення зусиль щодо захисту родючості ґрунту та зменшення ерозії ґрунту;
  • збільшення накопичення органічних речовин у ґрунті та відновлення багатих вуглецем екосистем;
  • захист та покращення біорізноманіття ґрунтів;
  • зниження інтенсивності та обсягів землекористування та досягнення нульового приросту землекористування до 2050 року;
  • прискорення виявлення та ліквідації забруднених місць та вирішення проблем дифузного забруднення;
  • усунення загрози опустелювання;
  • досягнення нульового приросту деградації земель до 2030 року;
  • впровадження практик стійкого управління ґрунтом;
  • відновлення деградованих ґрунтів та забезпечення цільового фінансування ЄС;
  • покращення моніторингу якості ґрунту.

Нова стратегія ґрунтується на значній базі знань та даних, зібраних Європейським агентством з охорони навколишнього середовища та спільним дослідницьким центром (Європейський центр даних ґрунтів LUCAS19), на досвіді реалізації попередньої стратегії щодо якості ґрунтів з 2006 року.

Ольга Ігнатенко, Інформаційний центр «Зелене досьє»

За інформацією ЄвроКомісії

Вас може зацікавити

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком