Забруднені річки – небезпечне джерело викидів парникових газів

Забруднені річки – небезпечне джерело викидів парникових газів

Річки є великим джерелом парникових газів, а забруднення води в рази збільшує їх викиди.

Недавнє дослідження впливу забруднення води на викиди парникових газів у Гонконгу показало, що річки в цьому районі є постійними джерелами викидів парникових газів, та що забруднені річки виділяють у багато разів більше парникових газів, ніж чисті. Особливо небезпечними забруднювачами водних об’єктів є мінеральні добрива, скиди з тваринницьких ферм та витоки каналізації. В таких забруднювачах вуглець та азот за допомоги мікробів розкладаються до СО2, метану та N2O. Річки в районі Нових територій Гонконгу в цьому плані не є незвичайними.

Як не дивно, але річки є важливим джерелом парникових газів у всьому світі. За підрахунками, річки та озера щорічно виділяють до 3,9 мільярда тонн вуглецю (приблизно в чотири рази більше, ніж щороку викидає світова авіаційна промисловість).

Якщо взяти до уваги відносно невелику площу річок на планеті, ця цифра надзвичайно велика – водні системи, такі як річки та озера, є джерелом понад 50% атмосферного метану та 10% щорічних антропогенних викидів N2O.

Такі викиди природно властиві річкам через те, що вони отримують значні надходження вуглецю та азоту з ландшафтів, через які протікають. Ці форми вуглецю та азоту розкладаються природною для водних об’єктів мікрофлорою на інші форми, як правило, за допомогою аеробного або анаеробного дихання, та виділяють СО2, а також можуть виділяти метан і N2O.

Річки, що проходять через міські центри, часто мають високий рівень забруднення і, як наслідок, більші викиди, – збільшення викидів від міських річок стають дедалі більшою проблемою.

Коли якість річкової води змінюється з задовільної на забруднену, концентрація CO2 і CH4 у річках зростає вдесятеро, а концентрація N2O в 15 разів. Недавнє дослідження з оцінки викидів СО2, метану та N2O з міської річкової системи Куенки в Еквадорі виявило чітку тенденцію між якістю води та викидами парникових газів: чим більше забруднені місця, тим вищі показники їх викидів.

Фактично дослідження показало, що коли якість річкової води погіршується, її внесок у глобальне потепління може зрости на порядок. Зокрема, такі показники, як розчинений кисень, концентрації сполук азоту та швидкість течії були визначені як головні фактори, що впливають на викиди річок. 

Отже, забруднення поверхневих вод внаслідок людської діяльності, особливо в міських районах, спричиняє суттєві викиди парникових газів. Те, що більше половини світового населення живе на відстані ближче 3 км від поверхневого прісноводного об’єкту, включаючи річкові мережі, та посилена урбанізація призвели до широкого поширення забруднення поверхневих вод, оскільки понад 80% комунальних стічних вод досі безпосередньо скидаються у водні об’єкти.

Це робить водні об’єкти міст важливим джерелом викидів парникових газів.

За прогнозами викиди парникових газів з річок зростатимуть, враховуючи посилення урбанізації та інтенсифікацію сільського господарства й аквакультури. Ймовірно, внесок річок у зміну клімату в майбутньому буде набагато вагомішим, ніж поточні оцінки.

Відновлення річок (включаючи зменшення забруднення) має знизити рівень викидів. Дослідження у Гонконгу показало, що коли якість води забруднених річок покращується, виявлені на цих ділянках концентрації CH4, CO2 і N2O знижуються у кілька разів. Тож покращення якості води дійсно може суттєво змінити ситуацію.

В Європі відновлення природного стану річок є однією з цілей, задекларованих у Зеленому курсі. Дані про стан поверхневих вод в Україні (зокрема, результати скринінгу якості води Дніпровського басейну, оприлюднені на початку березня Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України) говорять про високі концентрації у поверхневих водах пестицидів та азотовмісних сполук через надмірне та невідповідне використання мінеральних добрив або гною на полях, невідповідне зберігання та переробку гною на тваринницьких фермах та скиди водоканалів.

Тобто, наші річки, особливо ті, що перетворені на каскади ставків, де накопичуються забруднення, та міські річки, що забруднюються промисловими скидами, є значними джерелами викидів парникових газів в Україні.

Прикладів таких річок безліч – кожен має щонайменше одну таку річечку поруч з оселею. Як, наприклад, річка Либідь у Києві, що потерпає від постійних забруднень (на фото – «сезонні» зміни у річці Либідь протягом 2017-2021 року).

Реабілітація та очищення таких річок є важливим кроком не тільки для забезпечення комфортного міського середовища, а й для зменшення впливу на клімат.

Ольга Ігнатенко, Інформаційний центр «Зелене досьє».

Джерело BBC.com.