Екополітика

Екополітикою ми вважаємо сукупність управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованої на узгодження природокористування з інтересами екологічної безпеки.

Вона повинна ґрунтуватись на усвідомленому використанні об’єктивних законів розвитку суспільства і природи, брати до уваги суспільні вартості та думку громадян.

Екополітика формується на глобальному рівні (міжурядові процеси під егідою ООН), регіональному (міністерський процес «Довкілля для Європи», Східне партнерство) та на рівні держав. Громадянське суспільство активно залучається до формування та імплементації екологічної політики на всіх рівнях. Ми беремо участь у міжнародних процесах, разом із партнерами з різних країн, в якості консультантів та оглядачів, а також прагнемо впровадити належне екологічне врядування в Україні.

Основні напрямки нашої роботи: інтеграція екологічної складової до секторальних політик, експертиза та громадський контроль за впровадженням екологічної політики.

«Зелене досьє» входить до Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» Української національної платформи та аналогічної міжнародної групи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Ми беремо участь у загальній діяльності груп, у комунікації та в спільних проектах на національному та міжнародному рівні. Тамара Малькова тричі була делегатом щорічної Асамблеї ФГС СхП. Три представники організації входять до складу експертної бази Східного партнерства.

Проекти та аналітика: