Нова Лісова стратегія ЄС

Нова Лісова стратегія ЄС

Європейська Комісія оприлюднила нову Лісову стратегію ЄС до 2030 року.

Це одна зі складових ЄЗК, що базується на Стратегії біорізноманіття та тісно пов’язана з планами досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року, скорочення викидів парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року та зобов’язаннями за європейським кліматичним законом.

Під час підготовки стратегії було проведено велику кількість консультацій щодо дорожньої карти, публічна консультація через веб-сайт Європейської Комісії усіма офіційними мовами ЄС, на яку надійшло понад 19000 відповідей, цільові консультації з компетентними органами держав-членів ЄС, бізнесом, НУО, науковими колами та міжнародними організаціями.

Також враховано оцінку поточної лісової стратегії ЄС та інших політик, пов’язаних з лісом (наприклад, біорізноманіття, розвиток сільських територій), розглянуто рекомендації інших інституцій ЄС, включаючи відповідні висновки Ради (зокрема, щодо перегляду Лісової стратегії ЄС та нової Стратегії біорізноманіття) та нещодавні резолюції Європейського Парламенту щодо лісів.

Основні положення оновленої Лісової стратегії:
 • стратегічне бачення та конкретні дії щодо кількості та якості лісів в ЄС, посилення їх захисту, відновлення та стійкості;
 • заходи з адаптації європейських лісів до нових умов, екстремальних та непередбачуваних погодних умов, спричинених зміною клімату;
 • популяризація та підтримка методів управління лісами, орієнтованих на збільшення біорізноманіття, захист клімату, сильну та стійку лісову біоекономіку;
 • оптимізація використання деревини відповідно до каскадного принципу, з пріоритетом деревним виробам, які можуть замінити аналоги на основі викопних матеріалів, з особливим акцентом на довговічні дерев’яні вироби;
 • стимулювання розвитку недеревної лісової економіки, включаючи екотуризм та екосистемні послуги;
 • зобов’язання суворо захищати останні старовинні та первинні ліси в ЄС для забезпечення збереження основних резервуарів біорізноманіття та важливих запасів вуглецю для майбутніх поколінь;
 • заходи щодо вдосконалення концепції сталого управління лісами, пов’язані з кліматом та біорізноманіттям, впровадження найбільш сприятливих для клімату та біорізноманіття практик управління лісами, встановлення для лісів обов’язкових цілей відновлення природи у майбутньому Законі ЄС про відновлення природи;
 • розробка схем виплат власникам та менеджерам лісів за надання екосистемних послуг (наприклад, завдяки збереженню цілісних частин їх лісів), покриття витрат і втрачених доходів та пришвидшення впровадження практик вуглецевого землеробства (спеціалізована ініціатива стосовно вуглецевого землеробства буде представлена Комісією в кінці 2021 року);
 • низка заходів з поліпшення якості управління лісами – від досліджень до навчання персоналу та консультативних послуг;
 • оновлення системи моніторингу лісів в ЄС та посилення правових засад для виконання законодавства ЄС про захист лісів та збут деревини;
 • дорожня карта для висадки трьох мільярдів додаткових дерев по всій Європі до 2030 року з повним дотриманням екологічних принципів – правильне дерево у правильному місці для правильної мети.
Наразі 43,5% земель ЄС – близько 182 мільйонів гектарів – складають ліси та інші лісисті землі, які вочевидь перебувають під тиском, частково внаслідок природних процесів, а також через посилену людську діяльність.

Основні причини – попит на біомасу, кліматичні зміни, забруднення повітря та води, розростання міст, фрагментація ландшафтів та втрата середовищ існування та біорізноманіття. І хоча протягом останніх десятиліть загальна площа лісів збільшується завдяки активному відновленню, паралельно фіксується прискорення втрати деревного покриву, а стан збереження лісів є незадовільним, у тому числі у 27% захищених на найздоровіших лісових масивів ЄС.

Зміна клімату є особливо серйозним і вже досить сильним фактором ризику для лісів Європи та світу. Глобальне потепління вже спричинило зміни середовища існування лісу, великі лісові площі в ЄС постраждали в останні кілька років через безпрецедентні спалахи короїдів, серйозні посухи та нові стихійні пожежі. Очікується, що ситуація погіршиться, а ризики для інших життєво важливих послуг лісової екосистеми збільшаться.

Стратегія має на меті забезпечити оптимальне лісокористування та використання деревини відповідно до каскадного принципу.

Тобто, заготівля повинна залишатися в межах стабільності та дотримання вимог Європейського кліматичного закону й планів досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Стійка сировина з деревини та недеревні матеріали й продукти є ключовими складовими переходу ЄС до стійкої кліматично нейтральної економіки.

ЄС має зосередитись на інноваційних продуктах та перейти від короткочасного до довготривалого використання деревини. Зокрема, у будівельному секторі є чимало можливостей використовувати більше деревини та/або замінити аналоги на основі викопних матеріалів; це сприятиме накопиченню вуглецю та зменшенню вуглецевого відбитку будівель, особливо якщо деревина буде використовуватись повторно.

Нова європейська ініціатива Bauhaus надаватиме підтримку інноваційним проектам, пов’язаним з використанням деревини. Крім того, Комісія розробить дорожню карту на 2050 рік для зменшення викидів вуглецю протягом усього життєвого циклу в будівлях, а також методологію для кількісної оцінки кліматичних вигод деревних будівельних виробів та інших будівельних матеріалів.

Короткоживучі вироби на основі деревини також повинні зіграти свою роль, особливо в заміні аналогів на основі викопних матеріалів. Для виробництва недовговічних продуктів та енергії слід переважно використовувати ті породи деревини, що непридатні для створення довговічних матеріалів та виробів, а також вторинну деревну біомасу (побічні продукти лісопильних заводів, залишки переробки тощо).

Відповідно до нового Плану дій ЄС щодо обігової економіки, замість збільшення заготівлі деревини з лісів пріоритетом має бути краще використання, повторне використання та переробка всієї продукції на основі деревини.

Поряд з лісовою біоекономікою на основі деревини стратегія підкреслює важливість сприяння розвитку біоекономіки, не пов’язаної з деревиною, що сприяє збереженню клімату та біорізноманіття. Це, наприклад, послуги для відпочинку та екотуризм, які допомагають збільшити та урізноманітнити доходи в сільських районах.

Лісова стратегія закликає також держави-члени розробити системи виплат та відшкодування за екосистемні послуги для власників і менеджерів лісів та пришвидшити впровадження практики вуглецевого землеробства за допомогою цього та інших державних інструментів.

Посадка та вирощування додаткових дерев має здійснюватися з повним дотриманням екологічних принципів, сприятливих для біорізноманіття та з урахуванням майбутніх кліматичних умов.

Це означає, що правильне дерево має бути висаджене у правильному місці та з відповідною метою в лісах, в агролісомеліоративних та міських районах. Висадка 3 мільярдів дерев здійснюватиметься за довгостроковою схемою планування та моніторингу – це гарантує, що дерева не тільки будуть висаджені, але й матимуть змогу рости і добре почуватимуться в умовах зміни клімату.

Для оплати робіт з підготовки землі, посадки саджанців та догляду за ними будуть доступні деякі механізми ЄС для співфінансування, зокрема, програма LIFE, фонди політики згуртованості, Європейський сільськогосподарський фонд розвитку сільських територій. Фінансування приватного сектору також відіграватиме важливу роль. «Horizon Europe» підтримає ініціативу через вдосконалення наукових знань з лісорозведення та відновлення лісів.

Стратегія передбачає навчання та консультації для підтримки лісівників, які прагнуть досягти стійкого управління лісами та адаптації лісів до кліматичних змін. Комісія пропонує визначити основні навички, пов’язані з лісовим господарством, і має на меті розпочати навчальні програми відповідно до попиту та пропозиції роботи.

Для усунення прогалин та слабких місць в управління лісами Комісія запропонує законодавчу базу ЄС з питань моніторингу, звітності та збору даних для управління лісами, щоб мати можливість всебічно порівнювати загальний стан, розвиток, управління та використання лісів та лісових ресурсів ЄС. Структура буде використовувати технології дистанційного зондування та геопросторові дані, інтегровані з наземним моніторингом, а також включатиме стратегічні плани щодо лісів.

Ольга Ігнатенко, Інформаційний центр «Зелене досьє».

За інформацією Європейської Комісії.

Вас може зацікавити

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком